Epoxi Resin - risker vid användning

Epoxi Resin - risker vid användning

Kärt barn har många namn brukar det sägas och det kan stämma även med epoxi.
Epoxi = Epoxy = Resin = Epoxi resin = Epoxy resin = Epoxyharts oavsett vilket namn du hör så handlar det om samma grej.

Vad är epoxi då?
Det är en slitstark härdplast som oftast blandas av 2 komponenter: resin/harts och härdare.

Det finns otroligt många märken och typer av epoxi resin på marknaden nu för tiden. Från miljövänligare till rena rama gift. Från löjligt billiga varianter till jättedyra.

Hur ska man då veta vad ska man välja?
Det kommer jag hjälpa dig med genom kommande inlägg på min blogg. Det viktigaste är att du vet vad du planerar att jobba med. Så innan du beställer din första dunk med epoxi är det bra om du läser genom säkerhetsbladen. Ja, det är den tråkiga delen men tyvärr är det otroligt viktigt.
Hittar du ingen säkerhetsblad på hemsidan och det finns ingen möjlighet att få det från butiken så är det bara att gå vidare till annan återförsäljare/tillverkare. Oftast informerar tillverkaren om skyddsutrustning som behövs för att hantera deras produkt.
Ingjutning_epoxi_resin

Risker vid användning av fel produkt eller på felaktigt sätt:

1. Härdare brukar vara frätande, giftig, mycket allergiframkallande, ibland även cancerframkallande. Risker vid inandning av ångor: luftvägsallergi, huvudvärk, illamående, vid hudkontakt: irritation, allergieksem, frätskador, allvarlig ögonirritation
För att förhindra: använd handskar, skyddsglasögon, lämpliga arbetskläder, andningsmask, arbeta i ett rum med bra ventilation, låt inte burkarna stå utan lock, torka direkt all spillmaterial, ta av dig smutsiga handskar direkt efter utfört arbete för att minimera risken att kladda på handtag, kran och liknande, tvätta händerna noga efter användning av epoxi, ät inte på arbetsplatsen.
2. Ohärdad epoxi innebär samma risker som härdare. Spiller du det på kläderna går det sällan att rädda plaggen.
3. Slipdamm från halvhärdad* epoxi kan orsaka irritation i luftvägarna, överkänslighet,
För att förhindra: använd kolfiltermask med rätt dammfilter (använd även till slipning av härdad epoxi) och skyddsglasögon.


Härdande epoxi kan bli tillräckligt het för att antända omgivande brännbara material och avge farliga ångor. Vid användning av fel typ av epoxi resin finns risken att epoxi kommer bli överhettad och kan förstöra/bränna former, behållare, bänkar och liknande. Var noga med att planera dina projekt och använda rätt produkt.

Härdat resin* är helt ofarligt.

*Halvhärdad epoxi - läs i säkerhetsbladen hur mycket tid behöver din epoxi för att bli helt härdad, innan den tiden har gått är din epoxi halvhärdad. Även om det känns hård och går att ta ut från formen så kemiska processer pågår fortfarande. Ofast behöver epoxi 1 till 2 veckor att bli fullhärdad.

*Resin är fullhärdad efter den tiden som producenten anger i beskrivningen men bara om allt har gått rätt till dvs resin och härdare är blandat på rätt sätt, luftfuktighet och temperatur är inte högre/längre än det som produkten kräver, blandning innehåller inga föroreningar t.ex fett, vatten.

Du kan läsa mer om hur man jobbar med epoxi på Arbetsmiljöverket: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/jobba-ratt-med-epoxi-broschyr-adi-150.pdf

Nästa inlägg är början på en serie Jobba med epoxi steg för steg guide för hemmapysslare 

Tillbaka till blogg

2 kommentarer

Hej Nina! Tack för att du läser :)
Jag använder olika typer av resin men köper mest från Epodex. Vassa kanter ska alltid slipas och poleras i min verkstad :)

Monika Bereta

Hej och tack för bra information om att jobba med resin! Jag är själv väldigt ny på detta men vill gärna lära mig mer. Vill du dela med dig av var du köper ditt resin? Jag undrar också hur du gör med vassa kanter osv, slipar du ner dem?

Nina Brorson

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.